Министър Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Видин

На 19 март 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Видин. Той участва в редовното правителствено заседание, което се провежда във Видин. По време на срещата министър Адемов обсъди политиките и програмите в сферата на пазара на труда и социалните плащания като акцентира върху реализацията им на местно ниво.

В програми за заетост в област Видин от началото на годината са включени над 1 800 безработни лица. В схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) към настоящия момент за въвеждащо и надграждащо обучение и осигуряване на последваща заетост са включени 18 500 лица. Министър Адемов обяви, че през април предстои поетапно усвояване на заявки по проект „Подкрепа за заетост“, финансиран по ОП РЧР за 102 работни места за общински администрации на територията на област Видин.

В областта месечни социални помощи се изплащат на 4 179 лица, а право на целева помощ за отопление са имали 9 124 човека. По данни на АСП месечни помощи за дете получават 92 343 семейства за 134 726 деца. Средномесечно интеграционни добавки получават 7631 лица с увреждания. По отношение на процеса на деинституционализация към края на миналата година в област Видин децата, настанени в приемни семейства, са 45.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории