Административно облекчение на частно-правните бенефициенти по оперативни програми

На заседанието на Министерския съвет от 03.09.2014 г. беше прието постановление, което отменя въведеното в чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118 от 2014 г. изискване за оповестяване на публично съобщение за ценови предложения – при стойности под праговете за провеждане на процедури по постановлението – 20 000 лв. за доставки и услуги и 60 000 лв. за строителство. Промяната се отнася за неправителствените организации, фирми и браншови организации. Изменението на нормативния акт ще доведе до намаляване на административната тежест при избора на изпълнител от частно-правните субекти, бенефициенти по проекти съ-финансирани със средства от ЕС.

По този начин правителството отговоря на очакванията на редица организации, които заявиха своето несъгласие с бюрократичните усложнения, които на практика блокират работата им. С постановлението се правят изменения и в други нормативни актове, които регулират координацията на управлението на средствата от Европейския съюз във връзка с възлагането на тези функции на заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории