Среща на Управителния съвет на Европейската мрежа на ОСЗ, в която участва и Агенцията по заетостта, се провежда днес и утре в Рига. Ръководителите на обществените служби за заетост (ОСЗ) обсъждат добри практики и обменят опит в Европа.

Ситуацията на пазара на труда е сложна в редица европейски държави – особено за хората, засегнати от продължителна безработица. Големи групи в различните държави са изключени от трудовия пазар в резултат от икономическата криза през 2008-2009 г. Много от тях трудно могат да бъдат устроени на работа поради индивидуални проблеми. Въпросът за тяхната реинтеграция на пазара на труда се обсъжда днес и утре в Рига от ръководителите в Европейската мрежа на ОСЗ.

„Устойчив и приобщаващ пазар на труда в Европа може да бъде изграден само, ако работим заедно, затова Мрежата на ОСЗ ще продължи да обменя информация, да споделя добри практики и да разработва ефективни начини за повишаване динамиката на трудовите пазари и справяне с високите нива на безработица”, заяви Инес Калван, вицепрезидент на УС.

По време на дискусията бяха представени различни програми, като работната програма за продължително безработни лица във Великобритания и сътрудничеството с общините в Дания.

Изходните точки са различни за всяка европейска държава – точно както се различават проблемите на хората”, каза днес в Рига Франк Вайс, президент на УС. „Имайки предвид всички различия, едно нещо остава сигурно: ние можем да успеем да помогнем на хората, ако подобрим и модернизираме себе си като обществени служби за заетост и ако създадем прозрачност на пазара на труда. Осигуряването на пари за нови програми за заетост не е достатъчно.”

Наред с проблемите на продължителната безработица, в дневния ред на срещата са включени методите за подбор на трудовия пазар, достъпът до електронни услуги за служители и работодатели, както и процесът бенчлърнинг. Бенчлърнингът цели да подобри работата на ОСЗ през следващите няколко години.

Управителният съвет на Европейската мрежа на ОСЗ е създаден с Решение на Съвета на Европейския парламент през месец май 2014 г. Негови членове са представляващите и ръководителите в ОСЗ и Европейската комисия.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории