Агенцията по заетостта проучва удовлетвореността на клиентите сиАгенцията по заетостта напомня на своите клиенти, че поддържа рубрика в сайта си с анкети за проучване мнението на работодатели и търсещи работа лица относно услугите, които им предоставя.

В периода на извънредно положение и продължаващите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, териториалните поделения на Агенцията по заетостта не спряха да изпълняват дейността си, като преди всичко положиха усилия да създадат оптимални условия, за да защитят здравето на клиентите и служителите си. За целта бяха въведени нови услуги и начини за тяхното електронно или дистанционно ползване, ред и организация на обслужване, съответстващи на мерките за ограничаване на заразата както в офисите, така и сред чакащите пред тях.

Обявената извънредна ситуация доведе до увеличаване на търсещите работа, които заявиха своето желание за регистрация чрез новите електронни услуги или по дистанционен път. Голяма част от тях се регистрираха на място в бюрата по труда и паралелно с това подадоха и заявленията си за получаване на обезщетения за безработица. Чрез тази услуга, в трудните дни на растящ риск от разпространение на COVID-19, служителите от бюрата по труда поеха и този ангажимент, което създаде условия за освободените от работа да не подават документи на две места, посещавайки и приемните на НОИ.

Работодателите също получиха нови варианти за ползване на посредничеството на бюрата по труда, както и за подпомагане при изпълнение на процедурите при масово или групово освобождаване на персонал. Новата, т.нар. мярка „60/40” по Постановление № 55/2020 г., също стартира за тях с осигурени възможности за кандидатстване по електронен път чрез ССЕВ, дистанционно или чрез посещение в бюрото по труда.

Агенцията по заетостта се стреми да предоставя качествени и адекватни на потребностите на клиентите си услуги. Мнението, бележките, предложенията за подобряване на дейността, споделени от ползвателите на услугите са важни за развитието и модернизирането на държавната институция. Затова и онлайн анкетите са постоянно отворени за клиентите й. В настоящите условия е особено важно чрез тях да се проучи доколко новите и адаптираните към извънредната обстановка услуги и начини за предоставянето им са подходящи за безработните и работодателите и какво още Агенцията може да подобри, за да се повиши тяхната удовлетвореност.

В рубриката „Анкети” на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта са публикувани онлайн формуляри за:

Агенцията по заетостта призовава клиентите си да отделят няколко минути и по електронен път чрез формулярите да споделят своето виждане и предложенията си за подобряване на нашите услуги.

Източник: АЗ, 12.05.2020 г.