Нова социална услуга за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово, е първата, която получава лиценз от Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) след нейното създаване и влизането в сила на Закона за социалните услуги. В триетажната сграда вече са настанени трима потребители, а капацитетът е общо за 15 души над 65 г. Услугата разполага с машини, които помагат на трудноподвижните хора да се придвижват. Тя беше проверявана два месеца преди да бъде издаден лицензът, а контролът ще продължи и след стартиране на грижите за възрастните. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева връчи лиценза лично.

В следващите години предстои да стартира процесът на деинституционализация на услугите за стари хора. За целта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в следващия програмен период ще бъдат отделени 750 млн. лв. за изграждане и оборудване на нови Центрове за настаняване от семеен тип. През 2021 г. ще бъдат закрити 10 специализирани институции – по пет дома за пълнолетни с умствена изостаналост и за пълнолетни с психични разстройства, като потребителите им ще бъдат настанени в услугите от новия тип, които отговарят на критериите за качество.

Агенцията за качество на социалните услуги е органът, който може да издава лиценз, както и да го отнема при установени нарушения. За първи път в Закона за социалните услуги беше регламентирано АКСУ да лицензира и всички частни доставчици на услуги за лица над 18 г.

В началото на месец декември 2020 г. беше анонсирано и пускането на интернет страница на новата агенция. Очаква се това да стане в следващите седмици.

Източник: МТСП