АХУ спира финансиране на самостоятелна стопанска дейност за 2014 г.

Поради изчерпване на средствата, до края на 2014 г. няма да се приемат повече проекти по методика за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на основание чл. 19, ал.1 от  Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. Това информира Агенция за хора с увреждания на сайта си. Финансирането по останалите програми на АХУ продължава.

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории