АХУ временно преустановява приема на граждани на мястоВъв връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 и обявено извънредно положение на територията на Република България Агенцията за хората с увреждания временно преустановява приема на граждани на място.

При необходимост и възникнали въпроси може да се обръщате към АХУ на телефон 02/931 80 95 или чрез email: ahu@mlsp.government.bg.

Заповед № 0023-1404/ 16.03.2020г. на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 и обявено извънредно положение на територията на Република България

Източник: АХУ, 17.03.2020 г.