Агенцията за качество на социалните услуги ще издаде лиценз на 12 доставчика до края на януари. До момента институцията е лицензирала двама доставчика на социални услуги. Първият беше връчен официално на услуга за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово, в първата седмица на годината.

Вторият лицензиран от АКСУ доставчик е от община Стара Загора, а лицензът е за предоставяне на услугата „Резидентна грижа“ за възрастни хора в над трудоспособна възраст. В едногодишен срок от издаването на лиценза доставчикът е задължен да стартира предоставянето на социалната услуга.

Целта на лицензирането е да се гарантира качествен и навременен достъп на нуждаещи се до съответните услуги, както и възможност да се прецизира  процедурата за разкриване на социални  услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

Агенцията за качеството на социалните услуги е органът, който може да издава лиценз, както и да го отнема при установени нарушения. За първи път в Закона за социалните услуги беше регламентирано АКСУ да лицензира всички частни доставчици.

Информация относно процедурата по лицензиране може да бъде получена на тел. 02 970 11 11.

Образците на документи, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията, са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Второстепенни разпоредители с бюджет“ – АКСУ, меню „Лицензиране“.

Все още се очаква и стартирането на сайта на новата агенция, което беше обявено като предстоящо в началото на месец декември 2020 г.

Източник: МТСП