Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания

Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания, съобщават от ДАЗД. Промените са извършени от Националното звено по деинституционализация, което функционира към проект «Детство за всички» и са приети от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на деца. Те предвиждат трансформирането на 16 Защитени жилища в 15 общини, към които няма насочени потребители или техният брой е недостатъчен, в други подходящи резидентни услуги, съобразени с потребностите на местната общност – Преходни жилища или Центрове за настаняване от семеен тип. В досега действащата Карта на резидентните услуги бе заложено разкриването на 35 услуги «Защитено жилище» в 32 общини.

Промяната се наложи предвид намаляването на целевата група на проект „Детство за всички” вследствие на извършени осиновявания, реинтеграция, настаняване в приемни семейства, преместване в други социални услуги и пр. Промените са извършени след задълбочен анализ на актуалната ситуация, разкриваните от общините резидентни услуги и възможностите за ефективното им функциониране. Взети са предвид наличните съпътстващи услуги – здравни, социални и образователни, за да се осигури по-добра грижа за децата и младежите с увреждания.

 

Актуализирана карта на резидентните услуги в частта Защитено жилище (ЗЖ)

 

Защитени жилища

брой

ЗЖ се трансформират в Преходни жилища

брой

ЗЖ се трансформира в ЦНСТ за деца и младежи

брой

Благоевград

1

Провадия

1

Сандански 

1

Айтос

1

Враца

1

Павликени

1

Стражица

1

София (2)

2

Мездра

1

Елена

1

   

Велинград

1

Видин

1

   

Пазарджик

1

Кула

1

   

Перник

1

Мездра

1

   

Долни Дъбник

1

Ловеч

1

   

Раковски

1

Монтана

1

   

Разград

1

Пордим

1

   

Бяла (Русе)

1

Червен бряг

1

   

Свиленград

1

Пловдив

1

   

Нови Пазар

1

София

1

   

Севлиево

1

Правец

1

       

Казанлък

1

       

Крушари

1

       

Кърджали

1

       

Ямбол

1

       

Общо

18

 

4

 

13

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории