Актуализирани насоки за лечение на COVID-19Материалите са подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет, като информацията е актуална към 27 април 2020 г.

В новата версия са включени насоки на ревматолози, на международното дружество за профилактика на тромбозите, на ринологичното дружество, осъвременен е неврологичният алгоритъм, допълнена е препоръката за пневмонии.

Коментари и препоръки по формата и съдържанието на материалите може да изпращате на д-р Александър Симидчиев по електронна поща: alex@simidchiev.net.

Насоките може да намерите ТУК.