20 години от създаването на Съвета на децата към председателя на ДАЗД

Инофрмационна инициатива на МТСП по повод законодателството за социалните услуги

Социалната програма на община Варна подпомага 58 социални услуги

Полезна информация за хората с увреждания с предстоящо преосвидетелстване от ТЕЛК

Наличен финансов ресурс за социална и солидарна икономика

Центърът за обществена подкрепа в Силистра – държавна делегирана дейност

„Заетост и социално развитие в Европа 2023“

Над 1500 деца живеят в приемни семейства за първото шестмесечие на 2023г.

Международна конференция на труда

Встъпване в длъжност на новото правителство

Увеличение на финансовата помощ за подкрепа на деца

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

Категории