Акция за деца лишени от родителски грижи

С нов автомобил ще разнасят храната от Домашен социален патронаж

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Европейска година на уменията

Заседание на министрите по заетостта и социалните въпроси

Одобрено е изменение на Плана за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

Приет е План за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Създава се Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Европейска карта за хора с увреждания – на обществена консултация от ЕК

Първият българин с две трансплантации е световен шампион

Индикативни годишни работни програми за 2023 г. по ОП РЧР 2014-2020 и П РЧР 2021-2027

Модернизация на материалната база на социални услуги

Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава извънредно

73 общини кандидатстваха за реформирането на 81 дома за стари хора

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории