Анализ и препоръки, свързани с функционирането на социалните предприятия в България в периода на извънредното положениеВ периода от 3 до 8 април 2020 г. е проведено онлайн проучване, в което са включени 30 социални предприятия от България. Прочуването цели да регистрира моментното състояние и реакция на социалните предприятия и ефекта, който има въведеното извънредно положение в дългосрочен план спрямо тяхната дейност и социален ефект. Проучването е инициирано и проведено от сдружение ИДЕА, което администрира дейността на Социалната чайна в град Варна.

С анализа може да се запознаете ТУК.