17.06. 21 г.

Едни от най-авторитетните неправителствени организации в България, за които развитието на средата за социално предприемачество е важно, отправят допитване чрез анкета, за да съберат актуална информация за състоянието и предизвикателствата пред гражданските организации, които развиват социално предприемачески дейности.

Допитването се реализира в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и организациите: Български център за нестопанско право, Фондация „Светът на Мария“, Каритас България, Фондация „Свети Николай Чудотворец“, Българска Фондация Биоразнообразие, Фондация „Сингъл степ“ и Фондация „Сошъл Фючър“.

Авторите на анкетата призовават всеки желаещ да отдели време и да попълни анкетата с актуална информация и данни. Отговорите да бъдат верни и коректни, за да може събраната информация да очертае реалната картина за състоянието на социално-предприемаческия сектор и да може проблемите, които той среща да бъдат взети предвид при оценката на въздействието на политиките по темата, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и свързаните с него правилници, методики и формуляри.

Анкетата може да попълните ТУК

Източник: БЦНП