24.09. 21 г.

Сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“ (БИТСП) публикува кратка анкета за състоянието на сектора на социалната и солидарна икономика в България, която е част от проучване, извършвано по поръчка на „Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“.

Попълването на анкетата не изисква предоставянето на лични данни. Обобщаването на резултатите от отговорите ще бъде от изключителна важност за по-доброто разбиране на социалните предприятия, социалната и солидарна икономика и нейното бъдеще в страната, отбелязват от БИТСП.

Можете да попълните анкетата на следния адрес: https://lime.saam2020.eu/index.php/311184?lang=bg