В днешното издание на рубриката „Портрети“ ви представяме Антоанета Янкабакова – професионаист с богат опит в социалните услуги, експерт на НАСО и директор на една от най-активните младежки организации у нас – сдружение „ИМКА“, в която има над 30 -годишен опит като изпълнителен директор. През годините тя е ръководител на екипи, реализиращи значими проекти на местно, национално и международно ниво в областта на младежките дейности, доброволчеството, социалните дейности, обучението, супервизията и развитието на професионални екипи и на специалисти ангажирани с предоставянето на широк спектър от социални услуги и др..

Антоанета Янкабакова има богат международен опит като обучител и консултант в сферата на организационното развитие на неправителствени организации, дизайн и управление на процеси на стратегическо планиране, общностно развитие, планиране на местни и регионални стратегии за развитие. Водещ практик е в сферата на младежките и социални дейности, автор и треньор в обучителни формати, менторски програми за лидери и широк кръг от други специалисти в България и в мрежата на ИМКА в Европа.

За първи път Янкабакова се среща с директната социална работа благодарение на организираната доброволческа дейност и проведените инициативи в домовете за деца и юноши в Габрово и в различни части на България в далечната 1997 – 1998 г.

Работихме съвместно с малка група младежи доброволци, като организирахме инициативи за децата и младежите на място в домовете или в изнесени еднодневни инициативи. Още тогава видяхме, че само няколко часа в директна работа с децата променяха лицата, настроението и състоянието на децата, настанени в институциите. Потребностите бяха огромни – от храна, от дрехи, от оборудване на спалните помещения и помещенията за групови занимания , но най- вече от внимание и разбиране към децата и подрастващите„, споделя Янкабакова.

Точно този първи опит й помага да осъзнае, че е настъпило време за категорична промяна на цялата система и начина на предоставяне на услугите Осъзнава, че има нужда от много работа и използване на  възможностите за адаптация, както от опита на ИМКА по света, така и на много други организации, които допринасят с ноу хау и добри практики в сферата. Тогава тя събира малък екип от специалисти и най-вече съмишленици с големи сърца:

Така, някак си сами с екипа на ИМКА си намерихме своето място – да предоставяме услуги в общността за деца и семейства, да пилотираме приемната грижа, да подкрепяме процеса на осиновяване.  Висията на Сдружение ИМКА – Габрово е да подкрепя цялостното развитие на децата и младите хора и техните семейства, така, че да реализират пълния си потенциал. Сдрружението е общност от активни и ангажирани хора, която е устойчива и разпознаваема в страната като надежден партньор, който работи за положителна качествена промяна в живота на децата, младите хора и семействата в местните общности„, споделя Янкабакова.

В края на разговора ни я попитахме какво се крие зад нестихващите й мотивация и отдаденост на общественополезните дейности, а тя ни разкри пет принципа, които е следвала по време на професионалния си път:

  1. Честност и откритост
  2. Уважение
  3. „Помагай – без да нараняваш“
  4. Доброволност на подкрепата
  5. Приемане, че всеки е ценен, и всеки може и има право да участва в процеса