АРДЕ проведе обучителен семинар за медии

На 19 и 20 юли 2014 г. в Разлог Асоциацията на родители на деца с епилепсия проведе обучителен семинар за журналисти и представители на медии. Основната тема бе Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ). Лектори на семинара бяха експерти от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието. Бе предвидено и участие на представители на Министерство на здравеопазването, но такова не бе реализирано. В първата част на семинара бяха представени основните членове на КООНПХУ и прилагането им в България, както и предвидените и реализирани законодателни промени. МОН представи Стратегията за приобщаващо (включващо) образование в контекста на КООНПХУ. Беше засегната и темата за различните социални услуги и проблемите със заетостта. Представител на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) също участва на семинара и представи дейността на НАСО, както и идеите за подкрепена заетост, работа и партньорство между доставчици на услуги и общински администрации. Разгледаните теми безспорно предизвикаха огромен интерес в представителите на медиите, които търсеха по-голяма конкретика и цифри и поеха ангажимент да следят темите и да публикуват съответната информация.

 

Асоциация на родители на деца с епилепсия е регистрирана на 3.07.1998 г. в гр.София като самостоятелно юридическо лице. Организацията се управлява от Управителен съвет и Общо събрание на членовете. АРДЕ е организация на Национално ниво и е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане към Министерски съвет, консултативен орган за формиране и контрол на политиката в сферата на хората с увреждане. Асоцииран член е на Международното бюро по епилепсия. Поставените цели на асоциацията я правят единствената организация в България, която работи по проблемите на епилепсията във всички нейни аспекти. Основна цел на АРДЕ е интеграцията на лицата болни от епилепсия в обществото, като специално внимание се обръща на спецификите на интегрирането на децата и младежите.

 

Източник: Насоки

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории