Ариане Родер, ЕИСК: Социалното предприемачество се прави в екип със съвместни усилия

ariane roderВицепрезидентът на група III на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Ариане Родер в интервю за Агенция „Фокус” по повод посещението си в България и лекцията, която изнесе пред студенти от УНСС и Великотърновския университет, както и за това какво представлява социалното предприемачество и защо е важно за страната ни.

Ариане Родер е вицепрезидент на Група ІІІ на консултативния орган на ЕС – Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). В това си качество както и като член на ръководството на секцията по вътрешен пазар на ЕИСК и представител на ЕИСК в Експертната група за Социален Бизнес към Европейската Комисия, тя работи активно по въпросите свързани със социалното предприятие и социални инвестиции. Тя координира и проекта на ЕИСК по Социално предприемачество. Ключовата експертна област на Ариане Родер в ЕИСК и на Европейско ниво е социално предприемачество и социална икономика, за които тя е изготвяла ключови становища. В допълнение към работата й в областта на социалните предприятия, тя работи активно в областите вътрешен пазар и политика на конкурентоспособност, социална политика, интереси на гражданското общество и демокрация. Ариане има няколко публикации в областта на доброволчеството, гражданския диалог и осигуряването на услуги с нестопанска цел.

 

Г-жо Родер, какъв е поводът за Вашето посещение в България?
Европейският икономически и социален комитет доста усилено работи по политиката за социално предприемачество. В рамките на комитета имаме специална делегация в България. Г-н Лалко Дулевски е мой колега в Европейския икономически и социален комитет и освен това той е професор тук, в този университет (УНСС). Двамата съвместно сме работили по тази тема много години и осъществяваме този проект в комитета. Част от работата ни е свързана с посещения на държавите-членки при отправена покана. Аз също така активно следя това, което се върши в България по отношение на социалното предприемачество през последните години. Тя е една от малкото държави от ЕС, която има план за действие в областта на социалната икономика, затова проявявам интерес към нея и това е причината да съм тук днес.
Ще ни разкажете ли накратко какво представлява социалното предприемачество и как би могло то да спомогне за създаването на по-голяма заетост сред младите хора?
Социалното предприемачество е модел, който се основава на инициатива, чиято основан цел е социална. При него става дума за удовлетворяване на някаква потребност, обслужване на обществото по един по-добър начин. Всъщност чрез него се извършва стопанска дейност, но печалбите се реинвестират отново за постигане на съответната социална цел. В много случаи социалните предприятия се основават на различни правни статуси и форми, като например фондации, кооперативи или пък взаимоспомагателни дружества. И всъщност тези правни фигури трябва да имат и социални измерения, тъй като имат демократична управленска структура и се основават на съпричастност или съвместно участие в извършената дейност. Социалното предприемачество би могло да създаде възможности за работа за младите хора най-общо казано чрез промени в социалната система, в системата за социално подпомагане. Така тази система ще разчита на повече иновации, повече решения и повече заетост. В този смисъл съществуват много възможности за подпомагане на предприемачи. Бих казала, че младите хора по принцип разглеждат стопанската дейност по-скоро като създаване на социални ценности. В много случаи социалните предприятия създават възможност за обучение на хора с цел намиране на работа.Това са най-вече хора в неравностойно положение или пък с някакви увреждания и съответно получават възможност за подготовка и за намиране на работа.
Можете ли да ни дадете пример със страни от Европа, при които социалното предприемачество е довело до много ефективни резултати?
Когато говорим за различни страни, не бива да забравяме, че става дума за различни исторически контекстове, в следствие на които имаме различни начини, по които е създадена социалната система, тоест системата за социално подпомагане, а и участниците в нея. Затова и има различни критерии, на базата на които Европейската комисия формира определението за социално предприемачество. Знаем например, че предоставянето на социални услуги в Германия става най-вече в сектора на нестопанските предприятия с идеална цел. Ако вземем за пример Испания и Франция, там също има една утвърдена традиция на социална икономика. В Испания е силна традицията на кооперативите. Благодарение на социалното предприемачество милиони хора намират заетост и има положителни примери от всички страни. Има една много тясна връзка между социалния капитал и активното гражданско общество.
Имате ли вече някакви впечатления от българските студенти какво бихте ги посъветвали?
За мен това посещение бе една великолепна възможност да се срещна с будни млади хора и да вляза в контакт с тях. Днешната среща даде ход на една дискусия и най-вече на мисленето за концепцията за социалното предприемачество в България специално сред младите хора. Най-добрият съвет, който мога да им дам на този етап е да започнат да работят заедно в опита им да се даде началото на социалните предприятия в страната. Защото това не се прави еднолично, от един човек. Това се прави от екип и със съвместни усилия. Трябва да се намери начин да се работи съвместно. И още нещо, ако погледнете какво се върши и как се работи в Европа, ще видите, че идеята е да се създаде един център, една цяла мрежа, в рамките на която да бъдат изслушвани всички. Затова се надявам, че българските студенти ще бъдат съпричастни, ще изпращат идеи, ще дават примери и ще ни казват кое не работи, за да имаме диалог с тях. Но, за да има наистина диалог, би трябвало вие като млади хора да си взаимодействате с нас. Не да ни чакате ние нещо да направим за вас, а да ни кажете вие от какво се нуждаете. Трябва да ви чуем. Вие сте по-близо до това, към което се стремим и ние трябва да се поучим и от вас. Смятам, че подобни академични дискусии, като днешната, са много добри възможности за взаимодействие между онези, които разработват политиката за социално предприемачество и студентите. Нужно е заедно да намерим начинът, по който ще стигнем до доброто решение.

 

Източник: Агенция Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории