Асен Ангелов: От септември работодателите заявяват кадри онлайн

angelovРоден е в София на 16 септември 1978 г. Бакалавър по финанси и магистър по международни икономически отношения в УНСС. Доктор по икономика в Стопанската академия “Д. А. Ценов” – Свищов. От април 2005 г. до декември 2005 г. е началник-сектор “Предприсъединителни фондове” в Агенцията по заетостта. От декември 2005 г. до декември 2007 г. е начело на отдела “Програми и проекти” в дирекцията “Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта. От юли 2008 г. до март 2009 г. е главен и административен секретар в Държавен фонд “Земеделие”, като след този период развива частен бизнес. През декември 2013 г. е назначен за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

 

– Г-н Ангелов, Нацио­нал­ният статистически институт излезе с данни, че през второто тримесечие броят на заетите се е увеличил с над 82 000, нивото на безработицата също намалява. Какво показват данните на Аген­цията по заетостта?

– В края на юли нивото на безработицата е 10,6%, а в бюрата по труда са регистрирани 347 249 души. За първите седем месеца на годината броят им е намалял с 54 000 души. Проследявайки статистиката на НСИ и данните на Агенцията по заетостта, тенденцията от началото на годината е положителна.
– Продължава ли тенденцията за увеличение на свободните работни места, заявени от бизнеса?
– В Агенцията по заетостта винаги има заявени свободни работни места. По всяко време можем да предложим работа на тези, които са активни и искат да започнат. Една от основните ни цели е през следващите месеци да повишим броя както на регистрираните свободни места, така и този на работодателите, желаещи да се възползват от нашите услуги.
– Как точно ще повишите броя им?
– Чрез активна работа с работодателите. Стремим се да намалим административната тежест така, че по-лесно бизнесът да заявява свободните работни места. А от наша страна да предлагаме потенциални техни служители. В началото на септември имаме намерение да обявим електронна заявка за свободно работно място, което да пести време и усилия на работодателите. Това, разбира се, са само част от подходите на работа, които сме планирали да променим до края на годината. Важно е за Агенцията по заетостта да има все повече заявени свободни работни места. Това, от една страна, говори за доверие на бизнеса към институцията, а от друга, когато предлагаме повече възможности за работа, може да се предполага, че все повече работници с подходящо образование, квалификация и умения също ще се обръщат към нас. По този начин и по-лесно ще срещнем интересите на работодателите и тези, които търсят работа.
– Какви други идеи ще се опитате да реализирате до края на година?
– Посоката е към внедряване на все повече електронни услуги. Имам увереност, че до края на годината ще успеем да изградим обща електронна среда, в която да работим заедно с частни трудови посредници. По този начин желаем навреме и в реална среда да обменяме възможностите, които има­ме. В крайна сметка целите, които сме си поставили – както Агенцията по заетостта, така и частните посредници, са едни и същи. Електронна трудова борса, достъпна в интернет и чрез приложение за мобилните телефони, в която всеки ще може да провери дали има подходящо работно място. Работим за по-активно присъствие на агенцията в социалните мрежи, видеомаркетинг, споделяне на информацията с всички заинтересовани чрез видеа в сайта на Агенцията по заетостта и социалните мрежи са все инициативи, върху които работим в момента.
– Казахте, че ще има онлайн услуга за работодателите, а търсещите работа ще могат ли да се регистрират в бюрата по труда онлайн?
– С онлайн регистрацията сме готови. Но важна част от регистрацията на един безработен човек е личният контакт с трудовия посредник. Точно затова не бързаме с тази онлайн услуга, важно е да се осъществи среща и разговор с посредника. Така най-коректно и прецизно могат да бъдат идентифицирани всички качества на търсещия работа – образование, специфични умения, личностни характеристики, амбиции на човека за професионалното му развитие. Подобни обстоятелства трудно могат да се идентифицират по електронен път.
– А колко младежи всъщност са регистрирани в бюрата по труда?
– В края на юли регистрираните младежи до 29 г. са 58 266, което е 16,8% от всички регистрирани безработни. За сравнение една година по-рано те са били с 14 000 души повече.
– На какво се дължи това намаление? Повече работни места за младите хора ли има, или младежите не са активни и не желаят да се регистрират като безработни?
– Нямам впечатление, че младите хора не са активни и не желаят да търсят работа и със съдействието на бюрата по труда. Особено в периодите, когато има конкретен повод, като например подходящите за тях работни места, които Агенцията по заетостта обявява. През последните няколко месеца всеки ден имаме подходящи свободни работни места, за които си заслужава човек да опита да разбере дали тази работа ще му хареса и е подходяща за него. Относно причината за намаляването на младежката безработица, не може да се отговори еднозначно, но не бива и да се подценява работата на посредниците в бюрата по труда. От началото на годината променихме начина на работа с млади хора, проведохме и обучения на служителите за работа с тях, както и други предприети комплексни мерки, които вече дават резултат.
– Колко младежи са преминали през консултации с трудови посредници?
– Всички младежи, които са се регистрирали, са консултирани. Поставихме си за цел да изготвим подробни профили първоначално на младежите, а след това и на останалите регистрирани безработни. Когато разполагаме с пълната информация за тези, които търсят работа, можем най-ефективно да ги презентираме и пред работодателите.
– В началото на годината стартирахте инициативата “Работа за мен”, която е насочена към възможността младежите, учили зад граница, да намерят работа в Бъл­гария. Колко младежи успяхте да върнете?
– Чрез инициативата “Ра­­бота за мен”, която реализирахме с минимални средства, но с максимални усилия, успяхме да информираме много хора за нашите намерения да работим индивидуално с работодателите. Вече имаме сключени договори и около 50 младежи са в различен етап на одобрение от компаниите, проявили интерес към тях. Също така трябва да се има предвид, че инициативата се проведе сред учещи хора, които невинаги са на разположение да започнат работа. Най-важното за нас е широкият отзвук и изразеното наше желание да съдействаме за професионалната реализация на всеки, който ни се довери.
– В рамките на тази инициатива проведохте срещи с работодателите с цел да презентирате младежите. Има­ха ли интерес фирмите да наемат младежи с дипломи от чужбина, владеещи чуж­ди езици?
– От страна на работодателите интересът беше доста сериозен. Запознахме ги с всички профили на младежите, които изготвихме. Моето впечатление е, че всеки работодател има нужда от можещ служител.
– Традиционно наесен, след като приключи сезонната заетост, нивото на безработицата се покачва. Какви са очакванията ви за нивото й?
– Вече сме навлезли в периода, в който обикновено се повишава безработицата. Подготвени сме и полагаме усилия да преодолеем, доколкото можем, очакваните негативни тенденции за тази част от годината.
– Как точно сте подготвени – с нови схеми за субсидирана заетост?
– Агенцията не може съществено да повлияе на нивото на безработицата, но може да подпомага работодателите и търсещите работа. Продължаваме активно да работим с бизнеса, разчитаме най-вече на посредническите услуги, с които сме натоварени, и не толкова на програми, финансирани от държавния или от европейски бюджети. Въпреки това ще предложим нови възможности за участие по такива през септември.
– А каква част от хората, включени в схеми за субсидирана заетост, се връщат в бюрата по труда след края на програмата?
– Този показател е различен при отделните програми, които прилагаме на пазара на труда. Това, което със сигурност може да се каже, е, че програмите дават положителен ефект в краткосрочен план. От друга страна, се наблюдава, че прилаганите активни политики до голяма степен са направили неактивни както работодателите в процеса на търсене на нови работници, така и безработните в процеса на постоянна грижа за тяхната лична професионална реализация. Струва ми се дори, че с годините сме направили зависими както безработните, които чакат назначение, така и работодателите тогава, когато прекалено много разчитат на тези програми. В никакъв случай не трябва да се твърди, че тези схеми за субсидирана заетост не са необходими на пазара на труда, но в точно определен момент, за определен регион и за точно определени сектори на икономиката. През последните години много малка част от наетите остават на работното място след приключване на програмата. В дългосрочен план и така, както са формирани в момента, не можем да говорим за положителен ефект на програмите, свързани със субсидирана заетост.
– Кои програми имат най-малка ефективност?
– Много голяма част от програмите за субсидирана заетост са насочени към хора на социално подпомагане. Това е една група от безработни, по-голямата част от които имат ниско образование или квалификация и в не малка част от случаите – ниска мотивация. Прог­рамите за субсидирана заетост, свързана с тези лица, в много от случаите преодоляват ситуацията на безизходица, пред която са изправени безработните лица Но в този си вид не дават решение на проблема в средносрочен и дългосрочен план. Необходимо е полагане на усилие за тяхното преразглеждане.
– Колко бежанци се възползваха от схемата за осигуряване на заетост?
– Активността на бежанците за трудова реализация в България до момента е сравнително ниска. Само 48 от тях са се регистрирали в бюрата по труда като търсещи работа. Отделно от това служителите на агенцията от началото на годината работят активно на място в центровете за настаняване. Провеждаме интензивна информационна кампания в тези центрове в цялата страна. Изготвихме информационни материали на няколко езика, с които ги информираме за услугите, които предоставяме. Сега предстои проект, по който Агенцията по заетостта е партньор, за изготвяне на два кратки филма. Единият е насочен към самите бежанци за правата им и как да постъпят, ако искат да намерят работа в България. Той ще бъде прожектиран в центровете за настаняване на бежанци. Вторият филм е насочен към българските граждани, а целта му е да обясни, че не би следвало да приемаме движението на бежанци към България единствено и само като негативна тенденция. Много от тях имат образование, професионална квалификация и други качества, които биха били полезни на икономиката в страната.

 

Източник: в-к Монитор

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории