Увеличаване на потребителите на услугата „Личен асистент” в община „Тунджа”

По Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 – „АЛТЕРНАТИВИ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2011”, по който община „Тунджа е партньор на Агенцията за „Социално подпомагане”, предстои сключване на договори с 2 –ма нови потребители.

В рамките на 4 ч./ дневно те ще получават грижи в семейна среда от двама лични асистенти. Това е възможно благодарение на увеличената месечна часова квота на община „Тунджа”.

До този момент от почасовите грижи в семейна среда, предоставяни от 73-ма лични асистенти, са се възползвали общо 91 потребители – деца и други лица с различни видове трайни увреждания. Крайният срок на услугата по проекта е 31.08.2014 г.

Услугата „Личен асистент”, която стартира на 10.01.2011 г. е най-удачната форма на социална подкрепа в малките населени места и дава възможност на родители на деца с увреждания, които нямат алтернатива за друга работа, да се грижат за децата си и да получават възнаграждение за това.

 

Източник: Община Тунджа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории