Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“  търси отдадени доброволци на възраст 20 – 45 години, готови в продължение на една година  да бъдат „големи братя“ и „големи сестри“ на деца с различни етнически, религиозни и културни особености, с интелектуални и поведенчески затруднения или такива с изявена потребност от подкрепа.

Мисията на доброволците ще бъде свързана с това да подкрепят децата в усвояването на умения за общуване и справяне в различни социални ситуации в училище, на улицата, на други обществени места. Доброволците ще имат за цел да повишат увереността на децата в собствените си сили и да им помогнат да развият умения за личностно развитие.

Тези цели ще бъдат постигнат чрез поредица от срещи между „малките“ и „големите“, в които те заедно избират приятни, подходящи и полезни занимания. Процесът се наблюдава и насочва от консултанти на двойките и екипа на асоциацията.

Двойките се сформират на база интервюта с доброволците и с децата, както и на допълнителна информация от родители/настойници, педагогически съветници, социални работници и учители. На всички доброволци Асоциацията предлага безплатно обучение по международните стандарти за менторски услуги на „Big Brothers Big Sisters International“, сертификат за преминато обучение и възможност за участие в други инициативи и проекти.

Доброволците поемат ангажимент за минимум 1 година, през която имат срещи с децата в рамките на 4 часа месечно, разпределени във времето както е удобно за тях. Няколко пъти годишно се организират и общи мероприятия, които са най-вече със спортен или забавен характер.

Работата с децата ще започне на 1 май, след въвеждащо обучение в град Пловдив. Кандитатстването за доброволци е до 15 март след попълване на регистрационен формуляр на сайта на организацията. Срещите могат да се осъществяват в или извън социалните институции, в които са настанени децата, при следните условия:

– децата от 8 до 15 години задължително трябва да бъдат вземани и връщани в институцията, когато срещите са навън;

– за децата над 15 години това изискване не важи.

„Голям брат, Голяма сестра“ е една от най-големите менторски програми в света, започнала своето съществуване в далечната 1904 г. в САЩ. Идеята на програмата е да създава и подкрепя дългосрочни приятелски отношения между деца в риск, които имат нужда от внимание и насърчаване, и доброволци, които имат желание да им помагат.

Вече почти две десетилетия програмата работи и в България, като от 2006 г. официален представител за нашата страна е Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“, която подкрепя деца и младежи на възраст 8 – 18 г. в няколко социални институции в Града под тепетата.

Източник: Портал за неправителствените организации