Стартира изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в АСП”

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане“.

Проектът стартира на 22 април 2014 г. и ще се изпълнява в продължение на 9 месеца. Общата му цел е подобряване на професионалната компетентност на служителите в АСП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Специфичните цели са: повишаването на квалификационните умения на служителите, свързани с развитие на публичната администрация, по обучения провеждани от Института по публична администрация; повишаване на квалификацията и капацитета на ИТ експертите, участващи в поддържането, развитието и управлението на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на АСП; чуждоезиково обучение на служители, за повишаване на комуникационните умения в административна среда и в конкретни практически ситуации.

Реализацията на проекта ще допринесе за устойчиво повишаване на компетентността на администрацията на АСП.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории