АСП реализира международен обмен на опит по проект за социално включване

Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социално включване на трайно безработни лица“. Проектът се изпълнява съвместно с Агенцията по заетостта и Дружеството за иновативно насърчаване на заетостта към Министерството на труда, интеграцията и социалните въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия. Проектът е с продължителност 22 месеца, общата му цел е трансфер на добри практики и модели в областта на социалното подпомагане за подобряване на социалната политика на България. Фокусът е към социалното включване, осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица.

Към края на м.г. български експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта осъществиха работно посещение в Германия. То имаше за цел обмен на опит и добри практики чрез запознаването с конкретни инициативи на различни правителствени и независими структури на федерално и местно ниво. Акцентът в германската практика е използване на интегриран подход за предоставяне на услуги, осигуряване на заетост и прилагането на иновативни модели за по-ефективно разпределение на средствата в социалното подпомагане. Предвид продължаващите процеси на засилен имигрантски натиск и нарастващия брой на лицата с хронични заболявания и трайни увреждания акцент в политиката на правителството на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия е поставен върху разработването на специфични програми и мерки, ориентирани към индивидуалните потребности, които да осигурят условия за включване на пазара на труда на лицата, останали продължително време без работа.

Интензивната програма включваше посещение на различни институции, занимаващи се с осигуряването на трудова заетост в градовете Мюнстер, Хертен, Дортмунд, Дюселдорф и Кьолн. Като изключително позитивни практики се откроиха: прилаганият подход, насочен към специфичните и индивидуални потребности на лицата, които имат затруднения да се интегрират на пазара на труда; работата по случай и проследяване на промените; специфичните мерки за безработни младежи и такива, които изпитват затруднения в учебния процес, така че те да не са потенциални бенефициенти на системата за социално подпомагане; много доброто взаимодействие и обмен на информация между различните институции.

През февруари т.г. предстои работно посещение в България на експерти от Дружеството за иновативно насърчаване на заетостта, Северен Рейн – Вестфалия. В работната програма са включени посещения на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, както и техните териториални структури, Агенцията за хората с увреждания, общински администрации, центрове за предоставяне на социални услуги.

Предвижда се въз основа на проведените работни посещения да бъде подписан меморандум за сътрудничество, което да гарантира бъдещите дейности между партньорите в посока подобряване на политики, програми и проекти в социалната сфера и въпросите по заетостта.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории