Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е разпоредил на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да се извършат тематични проверки в Дневните центрове за деца и младежи с увреждания и в Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания. Проверките ще обхванат и Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Контролът ще бъде завишен и от страна на ДАЗД. „По този начин ще имаме пълна картина доколко отделни оплаквания на представители на хора с увреждания са основателни и как можем да подобрим качеството на обслужването“, коментира министърът по време на посещението си в Панагюрище.

Смисълът на тези проверки е да се оптимизира използването на немалкия ресурс, който и сега държавата влага в тази система. През 2017 г. и в началото на 2018 г. усилията на ДАЗД са били насочени към завишаване на контрола във всичките 276 Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в цялата страна.

89 са Дневните центрове за деца и младежи с увреждания, които функционират в страната. Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания са 79. Това е около 1/6 от всички социални услуги, които вече са проверявани. Държавата отпуска 230 млн.лв. за всички социални услуги, които са държавно делегирана дейност.

По време на посещението си в Панагюрище министър Петков посети Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Условията в двата центъра са добри, а персоналът е интегриран. В срещата участва и областният управител на Пазарджик Стефан Мирев. „За да функционират пълноценно дневните центрове, помагат общините, помагат и дарители. Панагюрище е добър пример как може чрез обединяване на силите да се осигурят всички необходими условия за хората с увреждания, така че те да се възстановяват“, коментира Петков.

В рамките на работното посещение в Панагюрище министър Бисер Петков посети и „Асарел Медет“ АД, където разговаря с изпълнителния му директор Делчо Николов и подробно се запозна с производството на предприятието. Той сподели, че е впечатлен, че компания с толкова тежко производство успява да поддържа нулев травматизъм, благодарение на инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд. Министърът се срещна и със стажанти в дружеството. Той припомни, че МТСП съвместно с МОН работят по законодателни промени, които да улеснят работодателите, които осъществяват дуално обучение.

Източник: МТСП, 02.08.2018 г.