Агенцията за социално подпомагане изпрати писмо до общините с напомняне да бъдат спазвани стриктно установените от Националния оперативен щаб и Регионалните здравни инспекции (РЗИ) противоепидемични мерки във всички специализирани институции от резидентен тип за възрастни и в центровете за настаняване от семеен тип в страната (ЦНСТ).

В сградите трябва да се извършвана честа дезинфекция и потребителите да спазват социална дистанция. За допълнителна информация и инструкции за поведение на потребителите и служителите на ЦНСТ, Домове за стари хора и други резидентни услуги, директорите трябва да се обръщат към РЗИ. Средства за дезинфекция и предпазни материали са предвидени в бюджетите на социалните услуги, като при липса на такива директорите им могат да се обръщат към съответната община за допълнителни количества.

От началото на извънредното положение са преустановени настаняванията и свижданията във всички социални услуги, като близките на настанените потребители могат да получават информация от директорите или от общините. Препоръчва се всички дарения да бъдат получавани чрез куриерски фирми, за да се ограничи максимално достъпът на външни лица. Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа ще предоставят дистанционни услуги за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща. Социалните работници, терапевтите, арттерапевтите, психолозите и логопедите изготвят опростен план със задачи, който се предоставя на семействата на ползвателите. Задачите за децата по седмичния план са редуцирани, като част от тях са например запознаване с букви, цифри, форми, растения, животни, цветове, арт-задачи с педагогически характер и други.

Източник: МТСП, 27.04.2020 г.