Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се продължава до края на 2014 г.

Проектът «Подкрепа за достоен живот» удължава действието си за пореден път и ще предоставя услугата „личен асистент“ до 31 декември 2014 г. Чрез проекта се осигурява ползването на лични асистенти от лица с трайни увреждания и затруднения или невъзможност да се обслужват сами в домашната им среда. Проектът бе утвърден през есента на 2010 г. с продължителност 19 месеца и бюджет 35 000 000 лева. След сегашното – осмо поред удължаване на действието му, продължителността на предоставяната социална услуга става 48 месеца, а общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта достигна 171 006 924 лева.

От януари 2011 г., когато започна предоставянето на услугата, до края на юни т.г. като ползватели на социалната услуга в домашна среда по проект „Подкрепа за достоен живот“ са участвали общо 20 158 лица, обгрижвани от 19 211 лични асистенти. Към 30 юни 2014 г. назначените по проекта лични асистенти са общо 12 834 и те обслужват 13 676 лица с трайни увреждания, в това число 2 061 деца.

Проект „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Като пряк бенефициент по проекта Агенцията за социално подпомагане работи с 285 партньори – общинските и районните администрации от 28-те области на страната.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории