Община Радомир и АСП – със съвместен план за закриване на дом за деца

Наскоро бе утвърден съвместен план на АСП и община Радомир за преустановяване дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа, в с. Дрен, община Радомир. Този план включва конкретни дейности, насочени към подготовка за извеждане на седемте деца от институцията. Оценяването на възможноститеза настаняване в приемни семейства е водещ принцип в подготовката и изпълнението на плана. Домът трябва да преустанови своята дейност към средата на годината, което е в съответствие със стратегията за развитие на социалните услуги в област Перник.

 

Закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, е планиран процес и неговото изпълнение обединява усилията и действията на всички държавни институции и гражданския сектор в активно и градивно партньорство. През изминалата 2013 г. бяха закрити 14 специализирани институции за деца. Агенцията за социално подпомагане (АСП) и общините ще продължат координираните си усилия за промяна на качеството на грижа и закриване на специализираните институции за деца и през новата година.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории