АСП разширява възможностите за достъп до административните си услуги заради обявеното извънредно положениеВъв връзка с обявеното извънредно положение Агенция за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

  • чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;
  • по пощата с обратна разписка;
  • чрез електронна поща (без да е необходимо подписване с електронен подпис).

С видовете административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали може да се запознаете ТУК.

Денонощен телефон за информация за организацията на работата в АСП във връзка с обявеното извънредно положение:  +359878221629

Източник: АСП, 18.03.2020 г.