От идния понеделник, 25 май 2015 г., започва доставката на техническо и комуникационно оборудване в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Доставката се осъществява в рамките на проект за внедряване на интегрирана информационна система и бази данни, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

До края на юни т.г. териториалните поделения на АСП ще разполагат с 2700 нови работни станции, 750 лазерни принтери и 450 мултифункционални устройства. Разработена е вече и финалната версия на Интегрирана информационна система (ИИС) със съответстващи на основните дейности на АСП три функционално обособени модула – „Социално подпомагане“, „Закрила на детето“, „Социални услуги и социално включване.“

Предстои обучение и реалното внедряване на системата в АСП. Търсеният ефект е цялостното оптимизиране на дейността на Агенцията, повишаването на професионалния капацитет и мотивацията на нейните служители.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории