Мярка за закрила „Настаняване извън семейството“ ще бъде предприета спрямо двете непълнолетни деца на семейството от Люлин, след изтичане на полицейската закрила над тях. Сигналът за семейство с три деца, които не посещават училище е постъпил в отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Люлин. Веднага след сигнала на 15.02.2018 г. посоченият адрес на семейството е посетен от социални работници за проверка. Тъй като те не са били допуснати в жилището, е потърсено съдействие от полицията. В същото време е извършена работа за установяване самоличността на трите деца и на родителите. Освен от полицията, ОЗД при ДСП – Люлин е потърсил съдействие и информация и от другите институции – община, регионално управление по образованието, прокуратура. Със съдействието на полицията и в присъствие на съседи жилището е отворено и социалните работници са влезли в него. В жилището не е намерен никой. От ОЗД Люлин е отворен случай за работа с двете деца. Потърсена е подкрепата на полицията за издирване на изчезналите деца. След задържането на родителите за двете непълнолетни деца е предприета мярка „Полицейска закрила“. След изтичането на срока ѝ те ще бъдат настанени в кризисен център, където ще им бъде оказана необходимата подкрепа. С тях ще работят специалисти както от Кризисния център, така при необходимост и други външни специалисти. Ще се направи възможното децата да бъдат записани на училище. Със съдействието на Регионално управление по образованието и други специалисти, ОЗД ще поиска диагностика на нивото на развитие и на нивото на овладян учебен материал, за да се определи в кой клас да бъдат записани, както и да се определи евентуалната им нуждата от ресурсен учител.

Източник: http://www.asp.government.bg/web/guest/about/-/asset_publisher/gGchKUMwkm0t/content/asp-se-predprieme-marka-za-zakrila-spramo-decata-ot-semejstvoto-v-lulin/maximized?_101_INSTANCE_gGchKUMwkm0t_redirect=%2F

Дата: 22.02.2018 г.