АСП ще управлява новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица

Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще подкрепя разпределението на храни и други основни материални помощи за най-нуждаещите се лица, като целта е да се намали социалното изключване на най-бедните.

Промяна на Управляващия орган става с изменение и допълнение Решение на Министерския съвет от 2013г., с което се определят органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г. Миналогодишното решение предвиждаше водещо ведомство за новата оперативна програма да бъде Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.

За програмния период 2007-2013 г. Агенцията за социално подпомагане беше междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“. Агенцията постигна високи резултати в програмирането, договарянето и усвояването на средствата. Институцията има изграден капацитет за управление на средствата от Европейския съюз.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории