Близо 20 000 възрастни хора ползват над 570 социални услуги

Тенденцията за нарастване на броя и капацитета на социалните услуги в общността за възрастни хора се запазва и през 2013 г., съобщава Агенцията за социално подпомагане. Спрямо 2011 г. през миналата година техният брой се е увеличил с 69, а капацитетът им – с 451 места. Така в края на 2013 г. в страната вече функционират общо 572 социални услуги за възрастни с капацитет 19 489 места.

През периода 2011-2013 г. в развитието на видовете социални услуги за възрастни хора по брой и капацитет, се наблюдават две основни тенденции – намаляване на специализираните институции и увеличаване на социалните услуги в общността. Данните показват, че за посочения период специализираните институции за възрастни хора в страната са намалели с 5, а капацитетът им общо с 516 места. В същото време налице е значително увеличение както на броя, така и на капацитета на социалните услуги в общността. Към края на 2013 г. те вече са 412 с 8 450 места в тях или със 74 броя повече и с 967 места по-голям капацитет спрямо 2011 г.

В най-голяма степен увеличението се дължи на социалните услуги в общността от резидентен тип. В края на 2013 г. функционират 219 такива услуги с капацитет 2 682 места, като спрямо 2011 г. те са с 42 повече, като капацитетът им се е увеличил с 522 места. При останалите социални услуги в общността – дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция, също се наблюдава увеличение по брой и капацитет. През 2013 г. функционират 32 броя повече такива услуги, с капацитет 445 места повече в сравнение с 2011 година.

Само през 2013 г. са разкрити 31 нови социални услуги в общността, в т.ч. 24 от резидентен тип, с общ капацитет 463 места, увеличен е капацитетът на 2 социални услуги с общо 9 места и е намален с общо 153 места капацитетът на 19 услуги.

В изпълнение на процеса по деинституционализация и подобряване качеството на живот в специализираните институции за стари хора и възрастни хора с увреждания през 2013 г. са закрити 2 специализирани институции с общ капацитет 63 места – 1 за възрастни хора с психични разстройства и 1 за възрастни хора с физически увреждания.

Данните са представени в Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 година и сравнителния анализ с предходните две години.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории