АЗ стартира инициатива в подкрепа за по-плавно завръщане на работа или започване на нова такаваАгенцията по заетостта стартира инициатива в помощ на всички, които биха искали да направят нещо полезно за себе си, докато все още са у дома, подготвяйки се за по-плавно завръщане на работа или започване на нова такава.

С поредица от публикации ще бъдат предложени различни възможности, чрез които всеки може сам да усъвършенства своите умения или да придобие нови такива, включително в домашни условия, с помощта единствено на своя компютър.

Едно от предложенията от инициативата на АЗ за самоусъвършенстване в условията на дома е платформата MyCompetence, достъпна ТУК. С регистрацията си Вие получавате безплатен достъп до над 20 електронни обучения в различни области, тестове за оценка на компетенции, инструмент за самооценка, чрез който да определите степента на владеене на изискваните за конкретна длъжност умения, както и много други възможности. MyCompetence е единствената национална информационна система в областта на управление на човешките ресурси в България и е подходяща среда за всяко едно лице, което би желало да развива своите компетенции, като заедно с това оценява знанията и уменията си.

За безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, платформата е и начин за формиране на Личностен профил в информационната система на Агенцията по заетостта, през който да се осъществява и комуникацията с трудов посредник. Предлага се възможност и за служебна регистрация. За целта е необходимо само да се свържете с трудовия си посредник по телефона и да продиктувате email си. В отговор ще получите активационен линк към web-приложението Личностен профил и платформата MyCompetence.

Повече информация е публикувана на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика Търсещи работа/Професионално ориентиране.

Агенцията по заетостта има готовност в рамките на кампанията да публикува на сайта си и други лесно достъпни форми за самоподготовка или самообучения за възстановяване и развиване на личностните умения на хората, които да ги подпомогнат за прехода им от престой вкъщи към трудов ритъм и работна среда.

Източник: АЗ, 08.05.2020 г.