Пандемията и последвалата я тежка икономическа криза поставят настоятелно нуждата от преосмисляне на ролята и функцията на социалното предприемачество и солидарната икономика.

„Социална икономика всъщност обхваща много повече сфери и съдържа много по-голям смисъл от подпомагане на уязвими групи. Освен това тя има много по-благоприятно отражение върху хората и върху околната среда“, каза Ивана Мурджева в „Нашият ден“.

„Разликата между комерсиалното предприемачество и онова, което носи полза за хората, е в усещането за щастие и удовлетворение от това, което правиш. А това усещане ще има много по-голямо значение в бъдеше“, заяви Гавраил Гавраилов, преподавател в Пловдивския университет.

„Ключова роля ще играе отношението ни към  природата. Видяхме как борбата между микро- и макросвета се намеси в живота на всеки един от нас чрез вируса. Именно в такива моменти на криза и разкъсани икономически и социални връзки солидарната икономика насочва вниманието към тъканите, изграждащи обществото.

Растежът, без който съвременната икономика не може, всъщност руши природата и краде от бъдещено на децата ни. Как да се възстановим от кризата, без да вредим на околната среда? От подобна порочна дилема може да ни извади социалното предприемачество, което дава алтернативи и показва как човекът да бъде едновременно достатъчно богат и щастлив, с достатъчно време за себе си и семейството си, без да руши и замърсява, – каза още Гавраилов и посочи примери –

В европейските икономики този тип предприемачество формира 7-8% от брутния вътрешен продукт на развитите европейски страни. У нас е около 1%, което означава, че пътят за нови инициативи и предприятия, посветени на социалната икономика, е отворен.“

Разговорът е част от рубриката за социална икономика по БНР Христо Ботев в предаването “Нашият ден“ с водещи Любомира Константинова и Ивана Мурджева.

Интервюто с Гавраил Гавраилов може да чуете ТУК.

Източник: БНР