По данни, отчетени пред Европейската комисия от държавите членки към края на 2018 г. България е на първо място в Европейския съюз по реално усвоени средства от програмите, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 г. Страната ни е усвоила над 150,6 млн. лв. което е малко над 62% от общия бюджет на програмата от 241 млн. лева.

Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се е Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ към Агенцията за социално подпомагане. Средства, които са били договорени към края на 2018 г. са 92.6%. Към средата на октомври вече са договорени 98,8% от средствата по програмата, а реално изплатените към бенефициенти са почти 70% от тях.

На 16 октомври 2019 г. правителството е дало съгласие на Управляващия орган на Оперативната програма за храни да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с партньорски организации – общини и райони на общини, в размер на до 5% над определения бюджет на програмата. Това ще позволи да бъде удължен срокът за предоставянето на топъл обяд в рамките на реализираните икономии по действащите договори. Към момента за тази дейност предвидените средства са 102 342 625 лв. и ресурсът е договорен почти на 100%. Чрез тази мярка към момента повече от 50 800 нуждаещи получават топъл обяд.

Източник: АСП, 16.10.2019 г.