България е с втория най-нисък държавен дълг в Европейския съюз

България е втората страна в Европейския съюз (ЕС) с най-ниско ниво на държавен дълг за първото тримесечие на годината. Той се равнява на 15,7 млн. лева за отчетния период, като пред нас е само Естония.

В началото на годината държавният дълг на страната е нараснал до 20,3% от Брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо 18,9% за последното тримесечие на 2013 г. За периода януари- март заемите представляват 7,1% от държавния дълг. Това сочат данните на Европейската статистическа служба „Евростат“.

В края на първото тримесечие на 2014 г. нивото на държавните дългове в страните от еврозоната представлява 93,9% от БВП спрямо 92,7% за последното тримесечие на 2013 г. В Европейския съюз (ЕС) нарастването е до 88 % от БВП през първото тримесечие на 2014 година спрямо 87.2 %през последното тримесечие на 2013 година.

В края на първото тримесечие на 2014 г. ценните книжа, различни от акции, представляват 79,3 от държавният дълг в еврозоната и 80,9% от този в ЕС. Делът на заемите е 17,9% в еврозоната и 15,4% в ЕС. Разглеждайки отделните компоненти на държавния дълг, валутата и депозитите представляват 2,8% от него в еврозоната и 3,7% в ЕС.

Най-високо равнище на държавен дълг в края на първото тримесечие е отчетено в Гърция (174.1 процента), Италия (135.6 процента) и Португалия (132,9 процента), а най-ниско то е в Естония (10 процента), България (20,3 процента) и Люксембург (22,8 процента).

В сравнение с последното тримесечие на предходната година държавният дълг е нараснал в 19 страни – членки на ЕС, в шест се е понижил, а в Естония е останал без промяна. Най-голямо увеличение се отчита в Словения (7 процентни пункта), Унгария (5 процентни пункта), Белгия и Португалия (по 3.9 процентни пункта).

Най-много този показател е намалял в Полша (7,6 процента пункта), Германия (1,1 процента пункта) и Гърция (1 процента пункта).

Спрямо първото тримесечие на 2013 г. държавният дълг на 16 страни-членки на ЕС се е увеличил, докато в други 10 се е свил. Най-голямо е нарастването в Кипър (24.6 процентни пункта), Словения (23.9 процентни пункта), Гърция (13,5 процентни пункта) и Хърватия (9,9 процентни пункта). Най-силният спад е отчетен в Полша (7,7 процентни пункта), Германия (3,2 процентни пункта), Чехия (2.2 процентни пункта), Латвия (1,4 процентни пункта) и Белгия (0,9 процентни пункта).

 

Източник: econ.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории