„България е готова да започне преговори по двустранно споразумениеза сътрудничество с Швеция по широк кръг от социални теми, насочени към подобряването на качеството на живот на уязвимите групи от двете страни“, това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на работна среща в Стокхолм с министъра на децата, възрастните хора и равенството между половете на Швеция Оса Регнер. Разговорът между двамата бе посветен на възможностите за обмяна на опит и добри практики, като се акцентира върху политиките за равнопоставеност на половете, преодоляването на бедността и социалното изключване, както и върху подкрепата на най-уязвимите хора – деца от семейства в затруднено положение, хора с увреждания, жени и момичета, изложени на повишен риск от насилие.

По време на срещата между двамата министри бе обсъден и въпросът за наличие на български просяци в някои от големите градове на Швеция. „Не можем да оставим деца да бъдат използвани за просия и ще се обърнем към компетентните органи за съдействие, включително и към Държавната агенция за закрила на детето, за да прекратим наличието на такива практики. Шведското министерство на вътрешните работи в момента работи по доклад дали има организирани канали за трафик на хора за просия. Няма как да толерираме подобен „бизнес“ и ще се обърнем и към българското Министерство на вътрешните работи за съдействие за пресичането на тези канали“, коментира по време срещата министър Калфин. Той подчерта пред колегата си от Швеция, че в България всеки гражданин има достъп до социални услуги и социални програми и при желание, може да получи допълнително обучение или да му се съдейства за намиране на работа. „За всяко дете в България има място в училище и точно там им е мястото на децата, а не да просят по улицата“, категоричен беше още той.

Двамата министри се договориха за изработване в най-кратки срокове на детайли по споразумението за сътрудничество и обмен на добри практики. Планира се то да бъде подписано в началото на 2016-та година, когато министър Регнер ще посети България по покана на вицепремиера Калфин.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории