На 21 и 22 февруари 2019 г. България представи своя Шести периодичен национален доклад по Международния пакт за икономически, социални и културни права. Това стана по време на 65-та сесия на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права, която се проведе в Женева, Швейцария.

Българската делегация бе водена от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк. В състава й бяха още заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева, постоянният представител на България към ООН в Женева – посланик Деяна Костадинова и заместник-председателката на Националния статистически институт Диана Янчева. Отговори на поставените от членове на Комитета въпроси дадоха още експерти от МОН, МТСП, МРРБ, ДАЗД, МК и МВнР.

В хода на двудневната дискусия бяха поставени въпроси относно прилагането на Целите на устойчивото развитие в България, националните програми за борба с бедността, корупцията, домашното насилие, дискриминацията. Бяха представени мерките в областта на заетостта, равенството на половете, здравеопазването и културните права, деинституционализацията на грижата за деца в България, жилищната политика и др.

Страната ни получи поздравления за водещата си позиция в рамките на ЕС по отношение на високия процент участие на жените в научни програми и изследвания в сектора на високите технологии.

Членовете на Комитета за икономически, социални и културни права поздравиха българската делегация за високото ниво на представителност, за конструктивния и прозрачен подход и изчерпателната информация, предоставена по време на диалога. Отбелязана беше и високата ангажираност на страната по дискутираните теми.

Комитетът на ООН за икономически, социални и културни права се състои от 18 независими експерти, представители на различни държави. Те наблюдават прилагането на Международния пакт в страните по него, които периодично се отчитат за изпълнението на препоръките на Комитета.

Източник: МТСП, 22.02.2019 г.