България с висока оценка от ЕК за деинституционализацията

Българското правителство е подновило своя ангажимент за подобряване на условията на живот на децата, като е заделило финансови средства по линия на Европейския социален фонд. Предприети са засилени мерки за извеждане на деца от домове за сираци и други специализирани институции. Това се казва в информация, публикувана на официалния сайт на Европейската комисия. Броят на децата, отглеждани в домове в България е намалял от 6 590 през 2010 г. на 2 290 към м. април 2015 г.

В изпълнение на приетата през 2010 г. национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и План за действие към нея Министерство на труда и социалната политика, съвмeстно с Агенция за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, реализира редица мерки, насочени към разкриване на социални услуги в цялата страна. Те са фокусирани върху предотвратяването на изоставянето на деца от родителите им, реинтеграцията в семейна среда, както и разработване на специализирани грижи за деца от рискови групи. По проект „Детство за всички“, който е финансиран по оперативната програма на социалното министерство – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. към момента са разкрити 131 услуги в 65 общини. Те се ползват от над 1 000 деца. По проект „И аз имам семейство“ на оперативната програма 1 900 деца са ползвали услугата „приемна грижа“.

„Правителството има волята да продължи процеса, за да могат децата и техните родители да получат възможно най-добрата грижа и подкрепа“, казва българският министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Оригиналната информация е публикувана на сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=bg&newsId=8604

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории