Министерският съвет одобри проекта на междуправителствен меморандум на България и на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция.

Подписването на Меморандума цели насърчаване на по-нататъшното развитие на двустранните отношения в подкрепа на успешната подготовка на Босна и Херцеговина за присъединяване към Европейския съюз и НАТО. В този процес страната ни ще предостави опит и експертиза при хармонизиране на националното законодателство на БиХ с европейското, за укрепване на институционалните механизми за координация по въпросите на европейската интеграция и развитие на административния капацитет на държавните служители, отговарящи за европейските въпроси в БиХ, в провеждането на консултации и др. Меморандумът ще позволи укрепване на сътрудничеството в областите от взаимен интерес в сферата на европейската и евроатлантическата интеграция.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории