България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в Еврозоната

България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в еврозоната. Това се посочва в Конвергентните доклади на Европейската
централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК), публикувани на 4 юни 2014 година. Това са вторите два подобни доклада на ЕК и ЕЦБ след тези през 2012 г., които потвърждават, че България покрива всички числови критерии на еврозоната.

България заедно с Литва, Чехия и Швеция е една от страните извън еврозоната, които изпълняват всички числови критерии за членство. Според експертите на двете институции страната ни успешно изпълнява критерия за ценова стабилност с годишна инфлация до май т. г. от -0,8% при референтна стойност от 1,7 процента. Бюджетният ни дефицит за 2013 г. е в размер на 1,5% от БВП и под референтната стойност от 3%. Дългосрочният лихвен процент на България за периода май 2013 г. – април 2014 г. е средно 3,5% – под референтната стойност от 6,2% според критерия за конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Съотношението брутен държавен дълг/БВП е 18,9%, значително под референтната стойност от 60% и е вторият най-нисък дълг сред страните от ЕС. Полша, Румъния, Унгария и Хърватия не покриват по един или два критерия. Според докладите Литва отговаря на конвергентните критерии и се очаква да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2015 г., а Швеция още при създаването на еврото не идентифицира приемането на общата валута като цел.

 

eurozona

 

През 2010 г. докладите посочват, че по три от числовите критерии България е над референтните стойности, като изключение прави единствено съотношението държавен дълг към БВП. Конвергентните доклади от 2008 г. констатират, че три от икономическите показатели на България покриват Маастрихтските критерии – бюджетен дефицит, държавен дълг към БВП и дългосрочен лихвен процент. Освен четирите числови критерия, има и пети – нечислов – критерий за валуртния курс, като условието за покриването му е страната 2 години да бъде във валутния механизъм ERM II и поради тази причина България не го изпълнява.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории