Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) към Министерството на труда и социалната политика за втори път получи наградата „Die EUROPA”, която този път бе присъдена за качеството на интелектуалните продукти, трайността на резултатите и тяхното активно разпространение и използване в практиката. Тя се връчва от Германската фондация за професионално обучение „Адалберт Китче“ и Европейската асоциация на институции за професионално обучение, а тържествената церемония тази година се състоя в Братислава.

Поредната награда показва, че ДП БГЦПО непрекъснато повишава качеството на своя потенциал да работи за иновации в системата за професионално обучение на възрастни чрез трансфер на добри практики и положителен опит на водещи обучаващи институции в Европа, разработване на концепции, методики, ръководства и програми, каза изпълнителният директор на центъра д-р Любов Попова.

Това е втора награда за Българо-германския център, след като през 2015 г. получи приза за актуално съдържание и силна социална насоченост на проекта „Шанс за младежи в риск на пазара на труда“, осъществен с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Източник: МТСП, 12.07.2019 г.