Българска делегация обсъди политиките за деца и семейства с експерти от Северна Ирландия

Заместник-министрите на труда и социалната политика Светлана Дянкова и на образованието и науката Мукаддес Налбант, началникът на кабинета на министъра на труда и социалната политика Севинч Касабова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и експерти обсъдиха с представители на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност в Северна Ирландия въпроси, свързани с политиките за развитието на семейството и грижите за децата.

Срещата е част от програмата на българската делегация, която е на официално посещение в град Белфаст в рамките на проект „Управление на промяната чрез опит и знания”. Той се изпълнява от ДАЗД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в партньорство с дирекция „Социално включване”, МТСП, и НИКО – публична организация в Северна Ирландия за международно сътрудничество.

Направено беше и посещение в услуги за деца и семейства, предоставяни по програма „Surestart”, както и в образователната институция Corpus Christi College, в която се обучават деца със специални образователни потребности.

Българската делегация се запозна и с опита на VOYPIC – благотворителна организация, която работи с деца и млади хора, настанени в резидентни услуги, приемна грижа, деца, настанени при близки и роднини, предоставящи последващи грижи и услуги за младите хора, които напускат системата на грижите за деца. След това разгледа болницата на абатство Мъкамор – лечебно заведение за деца и лица с тежки увреждания, психично-здравни нужди, настанени по съдебен ред или заради предизвикателно поведение.

Проектът „Управление на промяната чрез опит и знания” ще допълни и доразвие вече изграденото в рамките на проект „Детство за всички” и ще съдейства за подобряване качеството на живот на децата и младежите в България. Това ще се постигне чрез разработване на инструменти и ноу-хау за новите услуги на местно, регионално и национално ниво и изграждане на мрежа за взаимодействие между експертите и специалистите в социалната, здравната и образователната сфера.

Чрез обмяна на опит със структурите в Северна Ирландия ще се даде възможност на българските специалистите от социалния сектор да натрупат опит и да повишат нивото на компетенции си за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността на деца и семейства. По този начин ще се повиши ефективността на изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за деца в България.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории