Шестима младежи на възраст от 18 до 29 година са посетили Германия в периода от 13 до 28 юли 2019 г. като участници в Международен доброволчески проект на Младежка Академия. Партньори по проекта са Младежки дом – Русе и подкрепяща организация сдружение „Вдъхновение“. Работата на младежите е включвала разнообразни дейности, свързани със социални услуги. Основно те са били ангажирани в Клостер Гардън – социален дом за възрастни и за майки с деца, който се намира в село Мертен. В дома се предлагат различни социални услуги – грижа за хора, страдащи от деменция, за самотни възрастни, подкрепа за нуждаещи се майки с малки деца, както и детска градина за деца от околността.

Българските младежи заедно със свои връстници от Германия, Шотландия и Италия – също участници в проекта са се грижили за възрастните и за децата, като са помогнали и в поддръжката на парка и градините на дома, изработили са къщички за птици, дървени модули за детска игра и скулптури, с които вече е аранжирано парковото пространство.

Участието в проекта се е оказало изключително интересно и полезно за младежите, тъй като им е позволило да натрупат ценен опит в социалната сфера и то в съвместна работа със свои връстници от Европа.

Проектът е разработен с цел да се подпомогне развитието на младите хора, които срещата трудности в различни сфери от живота си. Чрез него се търсят допълнителни механизми за изравняване на стандарта на живот на младежите от Европа и осигуряване на възможности за равен старт.

В края на проекта българските младежи са получили предложение за провеждане на стаж, участие в друг проект и дори за започване на работа.

Източник: Община Русе, 31.07.2019 г.