На 31 май и 1 юни 2019 г. Русенският университет ще бъде домакин на Втората международна конференция по Ерготерапия „От корена до плодовете в Балканските страни“, организирана съвместно с Университета „Василе Александри“ в Бакъу, Румъния, Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) и Асоциацията на професионалистите по ерготерапия в Румъния (APTOR) под патронажа на Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of Occupational Therapists, WFOT). В рамките на конференцията ще се проведе кръгла маса на тема „Визия за Ерготерапията в България“, където ще бъде изяснена същността на Ерготерапията като университетска специалност и здравна професия, на която са поканени представители на държавни институции, висши училища и неправителствени организации.

С програмата на конференцията може да се запознаете тук.

Източник: РУ „Ангел Кънчев“