В предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria проф. д-р Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН разказва за развитието по технологичния проект на БАН за брайлов екран за графични изображения. Първоначалната цел е била хората с увреждания да бъдат улеснени при работа с компютри, а втората стъпка е да се осигури достъп до обекти от културно-историческото наследство.

Проф. Карастоянов говори и за Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по която се предвижда създаването на центрове за върхови технологии, центрове по компетентност и регионални центрове. Основната цел е да се подобри научната инфраструктура на университетите и научните организации.

Целия разговор може да чуете във видеото ТУК.

Източник: Bloomberg TV Bulgaria, 22.10.2019 г.