bauMax – социален ангажимент и обществена отговорност

bauMax – социален ангажимент и обществена отговорност

Хората с увреждания имат право да работят, наравно с всички останали. Това е едно от основните права, дефинирани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. И макар на думи да звучи лесно, практиката показва, че множество работодатели имат откровени предразсъдъци или поне притеснения да наемат подобни хора. Отличителен пример за липса на подобни предразсъдъци и ясно развита корпоративна социална отговорност у нас, а и в цялата Европа, е bauMax.

Корпоративна социална отговорност

Какво означава корпоративна социална отговорност? Има няколко отговора, и всеки от тях е верен.„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие“ определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот. Според „Международния форум на бизнес-лидерите“ корпоративната социална отговорност се разбира като популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното. В Зелената книга на Европейската комисия корпоративната социална отговорност има следната дефиниция: „Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, които надхвърлят общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост“. Корпоративната социална отговорност във всички дефиниции се приема като форма на корпоративно стратегическо управление, което поставя стандартите за ръководство на по-високо, от правната принуда ниво, и представят КСО като система за управление на взаимоотношенията между фирмата и обкръжаващата я среда (заинтересованите лица).

Точно тази социална отговорност е интегрална част от корпоративната политика на bauMax и това никак не е случайно. bauMax е компания, силно повлияна от християнските ценности на фамилията – собственик и социалната отговорност се ръководи от християнските ценности и идеали. В основата на тези ценности е уважението към личността и респект към човешкото достойнство –  към всички хора, независимо дали са наши служители, клиенти, търговски партньори или представители на обществени групи. bauMax не признава дискриминация под каквато и да е форма и се застъпва за многообразие в обществото. Към това многообразие принадлежи всеки, независимо от произход, култура, националност, пол, религия, образование, увреждане, възраст и т.н.

Политиката на bauMax

Политиката на bauMax се основава на схващането, че всеки има социален ангажимент към обществото и за bauMax този социален ангажимент е израз на обществена отговорност. В цяла Европа bauMax застава зад хората с увреждания и допринася за тяхната интеграция в публичния живот. От 20 години подкрепя хора в неравностойно положение и работи съвместно с над 150 организации на хора с увреждания в Централна- и Източна Европа. Компанията реализира постоянно няколко социално отговорни инициативи. Традиционно всяка година през октомври bauMax организира и Ден на отворените врати, през който хора с увреждания застават рамо до рамо със служителите в магазините и по този начин получават възможността да изживеят на практика работното ежедневие. Някои от организациите на/за хора с увреждания са се специализирали в предлагането на различни услуги, като напр. поддръжка на зелени площи и паркинг. bauMax възлага тези дейности приоритетно на подобни организации и така осигурява допълнителни възможности за работа и доход на хората с увреждания. Освен това bauMax предоставя работа и възможности за стаж на хора с увреждания. Към момента са назначени над 180 хора с увреждания в екипите на компанията. Опитът на служителите показва, че интегрирането на хора с увреждания допринася за сплотеността и отборния дух на екипа.

bauMax Пловдив – работа в интегрирана работна среда

Съвсем отблизо за тази практика на наемане и работа в интегрирана работа среда за хора с увреждания разказва Марина Тодорова, заместник управител на bauMax Пловдив. bauMax Пловдив е първият магазин от веригата в България и отваря врати преди 5 години – през 2008 г. Едно от първите изисквания при сформирането на екипа от страна на австрийския мениджмънт е спазването на общата корпоративна социална отговорност и включването на хора с увреждания в работния процес.

Съгласно разработената австрийска практика, bauMax Пловдив се свързва с местна организация на хора с увреждания за съдействие при подбора на бъдещите служители. Това е сдружение „Различни, но равни“ – родителска организация на деца и младежи с увреждания от общините Пловдив, Родопи, Куклен, Раковски, Марица. „Различни, но равни“ работи от 10 години и указва подкрепа и осигурява ефективна защита на интересите на лица със затруднения и социални групи в неравностойно положение като дава шанс на всички лица в неравностойно положение за тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности и подпомага практическата им реализация в живота. „Още преди откриването на магазина, bauMax се свърза с нас и ни подаде ръка,“ разказва Атанас Тавков, член на УС, за стартирането на вече петгодишните взаимоотношения между организацията и компанията. Процесът на подбор е протекъл изключително бързо. Първоначалното избрани по документи младежи са поканени на интервю, по време на което са имали възможност сами да изберат работните позиции, които според тях най-добре биха съответствали на уменията и здравословното им състояние. Включват се в екипа и работния процес заедно с всички останали работещи.

baumax plovdiv N0706

(от ляво на дясно) Димитър Колев, Марина Тодорова, Георги Георгиев и Силвия Паунова

Димитър Колев (26 г.) работи в отдел „Администрация“, а Силвия Паунова (33 г.) и Георги Георгиев (31 г.) са част от екипа на отдел „Логистика“. И тримата работят тук от 2008 г., още с откриването на магазина. Сдружение „Различни, но равни“ са се свързали с тях и са им казали, че австрийска фирма открива магазин в Пловдив и наемат хора с увреждания. „Подадох си документи за кандидатстване, явих се на интервю и още на следващия ден подписах договор за работа,“ споделя Димитър. По аналогичен начин подписват договорите си Силвия и Георги, като Силвия признава, че в началото изобщо не е очаквала да й се обадят след проведеното събеседване-интервю. Димитър има доста отговорности – вписва отделните артикули, обработва стокови листове, занимава се с трансферите между магазините и съпътстващата документация, включително тази към доставчиците, обслужва клиентите на магазина при издаване на фактури и гаранционни карти. Работата на Димитър отговаря и на образованието му – завършил е Националната търговска гимназия в Пловдив. Около година след като започва работа в bauMax, решава да продължи образованието си. Днес е дипломиран Бакалавър по специалност „Корпоративна икономика“ от Европейския колеж по икономика и управление. Силвия и Георги са със средно образования и са започнали работа като продавач-консултанти, но сега са се преместили в отдел „Логистика“, където отговарят за стоковите наличности на артикулите. На въпроса как са се адаптирали към работата, споделят, че в началото им е било по-трудно, сега вече се чувстват в „свои води“ и нищо не ги притеснява. Димитър дори допълва, че в началото е имало толкова много работа, че е искал да остава след работно време, а Марина със смях допълва, че е трябвало да ги „гони“ от магазина – толкова ентусиазирани са били. За Димитър това е първа и единствена работа. Питахме ги какво мислят, че биха правили в момента, ако нямаха тази работа и ето какво ни отговориха:

Димитър: Хора като мен си намират работа много трудно, вероятно щях съм без работа и да си седя вкъщи.

Силвия: За мен е много важно да имам работа, в противен случай нямаше да мога да си позволя никаква рехабилитация. Без тази работа семейството ми щеше да е ужасно притеснено финансово, а сега се чувствам независима до известна степен. Не искам дори да мисля какво бих правила без нея.

Георги: Ако не работех тук или на друго място, със сигурност щях да си търся работа! Човек трябва да работи, за да се чувства добре.

Другият ни въпрос към тях е какво биха посъветвали хора в неравностойно положение, които си търсят работа в момента и се сблъскват с трудностите и на пазара, и на отношението на хората. Димитър и Георги почти в едни глас отговориха, че „трябва да се опитва, дори когато е трудно – да не се отказваш“. Георги допълва, че и правителството трябва да е по-отговорно към бизнеса и да създава условия за по-добра икономическа среда, защото когато „бизнеса върви, хората имат работа и пари“.

Марина Тодорова, заместник управител

Колко души работят в момента bauMax Пловдив и колко от тях са с увреждания?

В момента екипът е около 80 служители като трима от тях са с увреждания. Това са Митко (Димитър), Силвия и Жоро (Георги).

Спомняш ли си повече за началото на работата и сформирането на екипа?

Определено си спомням началото, когато започнахме работа. Трябва да отбележа, че за всички тук това беше начало, защото екипът тепърва се сформираше. Тримата работят тук от първия ден.

С какви задачи са натоварени тримата? Имаха ли някаква специална нужда от интеграция или обучение?

Определено имаха нужда от интеграция и обучение – бяха много по-плахи и неуверени в началото, но много бързо се адаптираха и показват огромно желание за работа. Димитър се занимава с администрация и е нашият вътрешен ИТ специалист, в момента Силвия и Жоро отговарят за наличностите на стока, а преди това бяха на длъжност продавач-консултанти.

Имахте ли специални инструкции или специалист, който да съдейства за въвеждането им в работния процес?

Не, никой тук не е специалист по работна интеграция или нещо подобно. Всички колеги обаче показаха голяма ангажираност и винаги сме им помагали на тях, както и на всеки друг колега според възможностите. След пет години съвместна работа определено мога да кажа, че сме страхотен екип и Митко, Силвия и Жоро са неразделна част от него.

Ползвате ли някакви преференции от държавата за това, че имате хора с увреждания в екипа си?

Не, всички работят на нормален трудов договор. Единствената разлика е в правото им на годишен отпуск, който е с няколко дни повече отколкото на останалите.

Предвид различното им здравословно състояние, налага ли се често да отсъстват от работа?

В никакъв случай – не отсъстват често, дори мога да кажа, че освен по време на редовния отпуск, болничните им са средно по-малко дни отколкото на някои други колеги. Освен това личното ми мнение е, че се стараят много повече.

Работите заедно вече от пет години. Каква оценка на съвместната работа би дала през призмата на изминалото време?

Вече пет години сме заедно почти постоянно – и ние не сме само колеги, но и приятели. Митко организира партита, вечер също излизаме заедно. Постоянно сме в контакт и със семействата си. В началото ги притесняваше отношението на хората и предразсъдъците, но това отдавна е минало. През цялото време всички колеги им помагаха, с което според мен се разви много добра солидарност и ни превърна в по-добър екип като цяло. Дори искам да отбележа, че почти няма текучество в екипа. Никой тук не ги е приемал като различни или със специални нужди, а и те самите имаха огромно желание да бъдат част от екипа. Смятам, че работата ни като екип е изключително успешна и бих си позволила свободата да препоръчам тази практика на всеки работодател.

Завършваме разговора с Марина Тодорова, която споделя личното си мнение е, че в началото им е било трудно, макар Димитър да казва, че е било повече „забавно“ отколкото натоварено. Но от тях лъха толкова много позитивизъм и такова огромно желание, които сякаш са обхванали целия екип на магазина. Прави впечатление колко усмихнати са всички и с какво желание упътват клиентите и изпълняват ежедневните си задължения. Съвсем в духа на интеграция, всички работят в „открито“ пространство – няма стени или отделни стаи за различните екипи – всички са заедно, общи, обединени и успяващи!

Ден на отворените врати

Вече шест години през октомври всички магазини bauMax в България провеждат „Ден на отворените врати“ за хора с увреждания. През 2013 г. събитието бе на 16 октомври. Тази инициативата дава шанс на хора от специализирани домове и социални организации, с които bauMax България си партнира, да прекарат един работен ден в магазина като помагат на служителите в обслужването на клиенти, подреждането на стоки, грижа за цветята и поставянето на етикети.

Под мотото „Ще покажа какво мога“ хората в неравностойно положение могат да покажат на служители, клиенти, близки, а и най-вече на самите себе си на какво са способни. Целта на bauMax е да насочи вниманието към способностите на хора в неравностойно положение, да разчупи рамките на предразсъдъците и отвори очите си към интеграция. В bauMax Пловдив винаги гостуват членове на сдружение „Различни, но равни“, младежи на възраст от 15-30 години. Марина Тодорова разказва, че събитието всяка година е „безкрайно преживяване както за гостуващите, така и за служителите“. На края на Деня на отворените врати всички участници получават специални сертификати и дипломи за придобитите през деня умения.

baumax plovdiv usmivkaПодари усмивка

Всеки магазин bauMax работи в сътрудничество с регионална организация на хора с увреждания и съвместно организират различни събития според възможностите – например щандове с продукти, произведени от съответната организация, най.често със сезонен характер, като по този начин се стимулира заетостта на хората с увреждания и виждат оценен труда си – което е наистина безценно за тях, споделя Сена Тошева, специалист „Обучение и развитие“ на bauMax. Екипът на bauMax осигурява търговската площ и ако е необходимо, предоставят помощ за организацията и продажбата на съответните артикули. В различните магазини у нас се работи с различни организации и предлаганите артикули са много и разнообразни – картички, керамични произведения, декоративни фигурки, ръчно лети свещи или сапуни… Основната насоченост на политиката на bauMax е да стимулира хората с увреждания да се чувстват полезни и активни и да знаят, че ежедневната им трудотерапия радва хората, сподели още г-жа Тошева. Тя подчерта, че партньорската организация получава цялата печалба от продажбата на тези продукти.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории