За периода на извънредното положение БЧК – Варна разкри допълнителни горещи телефонни линии за подкрепа.

На тел. 0884 331 863, от 10.00 до 16.00 ч., от понеделник до петък се предоставя социална подкрепа, в т. ч. консултиране, насочване и координиране, дейности за подкрепа на граждани в затруднено положение – без доходи, без достъп до държавни и общински социални услуги, без обезщетение за безработица и социални помощи.

На тел. 0886 128 033, от 10.00 до 16.00 ч., от понеделник до петък се предоставя психологическа подкрепа – консултират се граждани, изпаднали в тревожно състояние в условията на пандемия, оказва се и психологическа подкрепа за самопомощ и взаимопомощ.

Източник: БНР, 25.03.2020 г.