Целта пред България е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 година

Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който откри международна конференция „Работещи бедни – синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите работещи на пазара на труда”. Двудневният форум се организира от КТ „Подкрепа”. Участие взеха президентът на синдикалната организация д-р Константин Тренчев, заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, представители на социалните партньори и експерти от Италия, Белгия, Франция и др.

„Един от най-ефективните инструменти за намаляване броя на работещите бедни е повишаването на минималната работна заплата”, отбеляза министър Адемов. Той допълни, че по този начин се гарантира потреблението на най-нискодоходните от наетите.

Министър Адемов посочи, че основните решения в борбата с бедността при работещите трябва да се търсят в икономиката по пътя на преимуществено развитие на производства и отрасли с повишено равнище на добавената стойност. „Надяваме се на подкрепа от страна на социалните партньори за противодействие и намаляване на сивата икономика и незаконното заплащане на труда, които допълнително влошават стандарта и сигурността на работещите”, подчерта министърът.

Конференцията се организира в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA. Той е най-голямата неправителствена структура, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от над 25 европейски държави.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории