От февруари 2014 г. Хабитат България стартира изпълнението на още един проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Общата стойност на проекта е € 24 495, като безвъзмездната финансова помощ е в рамките на € 21 996. Проектът се изпълнява в партньорство с три местни организации, работещи за подобряване на социално-икономическия статус на социално-уязвими групи: „Клуб на НСО“, Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“, София и НЧ „Васил Левски 1965“,Кюстендил. Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия , в които живеят. Хабитат България и партньори ще работят за създаването на нова социална услуга наречена „жилищен медиатор“, която ще бъде предоставяна за период от 6 месеца в трите пилотни региона. Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на ремонтиране, изграждане или узаконяване на техните домове. Жилищните медиатори ще преминат 3-дневно обучение и ще бъдат подкрепяни и супервизирани от партньорските организации по места. В допълнение ще бъдат организирани общо 6 обучения за 90 участника от целевите групи за изграждане на практически умения за поддържане на домакинството и на основни умения в управлението на семейния бюджет.
Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. С осъществяването на проекта целим да помогнем в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда.

 

Източник: Информационен портал на НПО