Хабитат България стартира проект „За по-добри жилища“

От февруари 2014 г. Хабитат България стартира изпълнението на още един проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Общата стойност на проекта е € 24 495, като безвъзмездната финансова помощ е в рамките на € 21 996. Проектът се изпълнява в партньорство с три местни организации, работещи за подобряване на социално-икономическия статус на социално-уязвими групи: „Клуб на НСО“, Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“, София и НЧ „Васил Левски 1965“,Кюстендил. Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия , в които живеят. Хабитат България и партньори ще работят за създаването на нова социална услуга наречена „жилищен медиатор“, която ще бъде предоставяна за период от 6 месеца в трите пилотни региона. Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на ремонтиране, изграждане или узаконяване на техните домове. Жилищните медиатори ще преминат 3-дневно обучение и ще бъдат подкрепяни и супервизирани от партньорските организации по места. В допълнение ще бъдат организирани общо 6 обучения за 90 участника от целевите групи за изграждане на практически умения за поддържане на домакинството и на основни умения в управлението на семейния бюджет.
Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. С осъществяването на проекта целим да помогнем в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда.

 

Източник: Информационен портал на НПО

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории